Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

 Småviltjakt
 Elgjakt

      Elgfakta

      Jaktlagene
      Driftsplan

      Jaktregler
      Jaktstat

      Skjemaer
      Annet

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 Søk

 

 

Elgjakt

    

Alle elgvaldene i Evenes kommune har inngått et samarbeid om elgforvaltning og har etablert Evenes bestandsplanområde og kommunen har godkjent den tredje 3-årig bestandsplan som løper fra og med 2019 til og med 2021.

Evenes bestandsplanområde består av storvaldene Indre Evenes, Østre Evenes og Evenes og omfatter et tellende areal på omtrent 200.000 da.

Bestandsplanen for 2019-2021 legger opp til felling av 190 dyr i planperioden, samt 15 ekstradyr som kan tildeles ved behov. Fordelinga av de 190 dyrene er slik:107 kalver/ungdyr, 31 eldre kyr og 52 eldre okser.

Den årevise fordelinga for det enkelte storvald legges opp til å bli følgende:

  2019 2020 2021
  Evenes Indre
Evenes
Østre
Evenes
Evenes Indre
Evenes
Østre
Evenes
Evenes Indre
Evenes
Østre
Evenes

Kalv/ungdyr

22

10

5

21

10

5

19

10

5

Kyr

6

3

2

6

3

1

6

3

1

Okser

11

5

2

11

4

2

10

4

3

Sum

39

18

9

38

17

8

35

17

9

Evenes bestandsplanområde administreres av et bestandsplanstyre etter godkjente vedtekter.

 • Kai Mathisen (leder), Indre Evenes Storvald
 • Tor Berg, Østre Evenes Storvald
 • Petter Paulsen, Evenes Storvald
 • Geir Elvebakk Moski, Indre Evenes Storvald

Elgforvaltninga er bestandsplanbasert og i tråd med formålet til hjorteviltforskriftene som skal bidra til at forvaltningen av hjortevilt ivaretar bestandens og leveområdets produktivitet og mangfold. Hjorteviltforskriftene legger også tilrette for en lokal, langsiktig forvaltning med næringsmessig og rekreasjonsmessig nyttegjøring av viltressursene. 

I tillegg til å nå målene i den overordnede hjorteviltplanen er det et mål å ha en
bærekraftig og produktiv elgstamme som er balansert i forhold til både sammensetning, utbytte for grunneierne, beitepress og elgpåkjørsler. Avskytningsprofilen som bestandsplanen legger opp til prøver å ta innover seg dette ved

 • Høy avskyting i planperioden, spesielt i vest, og mest første år og deretter reduksjon

 • Høy okseavskyting i planperioden for deretter å balansere avskytinga

 • Felling av kalv og ungdyr (1 ½ åringer) skal utgjøre ca. 55% i planperioden

 I jaktsammenheng bør det i tillegg legges vekt på

 • Avskytingen av enslige, svake og små dyr prioriteres (skrapdyr)

 • Primært felle enslige kyr framfor kyr med kalv

 • Spare kyr med tvillingkalver

 • Ku ikke skytes fra kalv

 • Store virile okser i størst mulig grad spares

 • Bestrebe seg på at fordelingen av hunndyr og hanndyr er balansert

Med en avskytingsprofil som dette vil målene i den kommunale hjorteviltplanen kunne innfris. 

 

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

 

Sist oppdatert 13.01.2021