Hjem
 
Organisasjon

 Fiske

      Fiskekort

      Fangstrapport

      Fiskeregler

      Fiskeoppsyn

 Småviltjakt
 Elgjakt

 Kart

 Bilder

 Linker

 Nyheter

 

 

Fiske

Vassdraget er et av Nordlands beste ørretvassdrag og strekker seg fra grensa mot Narvik kommune og til sjøen i Lenvik/Østervik. Her er det mulig å fiske i både elv, kulper og større ørretvann. Fiskesesongen starter 1. juni og strekker seg til 15. september. I elveutløpet mot sjøen (nedenfor Østervikbrua) er det lov å fiske fra og med 1. mai og frem til 15. september. Det er også åpnet for isfiske i perioden 1. mars - 30. april, med unntak av langfredag og 1. påskedag.

For fiske i vassdraget kreves det gyldig fiskekort som kan kjøpes av lokale kortselgere, over Internett eller via SMS over mobiltelefonen.

I området finnes to gode fiskevann langs E-10, Snubbavatnet (Østervikvatnet) og Holmvatnet. I tillegg finnes et mindre vann, Grunnvatnet, langs veien til Grovfjord (R-829). Ved vannene er det gode fiskemuligheter for stangfiske fra land. Også i elva mellom Holmvatnet og Snubbavatnet/Østervikvatnet er det mange fine fiskeplasser.

Er du interessert i å sjekke kvaliteten på fisken du får kan du enkelt gjøre det ved å sjekke kondisjonsfaktoren (K-faktor), dvs. forholdet mellom lengde og vekt.

Diverse for nedlasting:

   

  

Postadresse:

Indre Evenes 

Grunneierlag

v/Kai Mathisen

Venusveien 14

9024 Tomasjord

  

Mob. 908 92 770

  

 

 

 

Sist oppdatert 13.01.2021